ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง? วันหยุดตลาดหุ้นปี 2565

ตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นคำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ไม่ว่าจะซื้อขายหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศก็ตาม วันนี้เราจึงได้สรุปทั้งเวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย วันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2565 เวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐและวันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐปี 2565 ด้วย เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสทำกำไรจากการซื้อขายหุ้น

ตลาดหุ้นไทยเปิดกี่โมง?

ตลาดหุ้นไทยมีเพียง 1 แห่ง คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย (ตลท.) (อังกฤษ: Stock Exchange of Thailand, SET)

เวลาซื้อขายทำการของตลาดหุ้นไทยดังนี้

9.30 – 9.55 น. เป็นช่วงก่อนเปิดตลาดทำการภาคเช้า(Pre-open) เพื่อคำนวณหาราคาเปิด วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

9.55 – 10.00 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.เป็นเวลาเปิดตลาดภาคเช้า

10.00 – 12.30 น. เป็นช่วงเวลาการซื้อขายหุ้นทำการภาคเช้า(Trading Session) วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)

12.30 – 14.00 น. เป็นช่วงหยุดพักการซื้อขาย

14.00 – 14.25 น. เป็นช่วงก่อนเปิดตลาดทำการภาคบ่าย(Pre-open) เพื่อคำนวณหาราคาเปิด วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

14.25 – 14.30 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น. เป็นเวลาเปิดตลาดภาคบ่าย

14.30 – 16.30 น. เป็นช่วงเวลาการซื้อขายหุ้นทำการภาคบ่าย(Trading Session) วิธีการซื้อขายจะเป็นการจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)

16.30 – 16.35 น. เป็นช่วงก่อนปิดตลาดทำการ (pre-close) เพื่อคำนวณหาราคาปิด

16.35 – 16.40 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.เป็นเวลาปิดตลาดภาคบ่าย

16.40 – 17.00 น. ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

17.00 น. เป็นเวลาปิดทำการซื้อขาย

โดยเราได้สรุปในตารางดังนี้

ตลาดหุ้นไทยเปิดกี่โมง เวลาซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทย

อาจจะดูซับซ้อนไปหน่อย เราจำง่ายๆ ก็คือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทยจะเปิดทำการระหว่าง 09.55 -10.00 น. ถึง 12.30 น. ช่วงเช้าและจะเปิดทำการระหว่าง 14.25 -14.30 น.ถึง 16.35 -16.40 น. ช่วงบ่าย

วันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2565

ปฎิทินวันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2565 ดังนี้

วันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2564

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเปิดกี่โมง?

นอกจากลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว นักลงทุนหลายคนก็ได้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบริษัทยักใหญ่เช่น Apple, Facebook, Google, Amozon ฯลฯ เป็นของบริษัทสหรัฐทั้งนั้น เราจึงได้สรุปเวลาซื้อขายหุ้นทำการของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามาด้วย

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามี 3 ตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange – NYSE) , ตลาดแนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System – Nasdaq) และตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน (American Stock Exchange – ASE/AMEX)

เวลาซื้อขายหุ้นทำการของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดังนี้ โดยเราจะสรุปตามเวลาสหรัฐไว้ก่อน

4.00 – 9.30 น. เป็นช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (Pre-market) การซื้อขายหุ้นก่อนเปิดตลาด

9.30 – 16.00 น. เป็นช่วง Core Trading เป็นเวลาการซื้อขายทำการ

16.00 – 20.00 น. เป็นช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ (After-hours) แต่ปริมาณการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างมากในเมื่อประมาณ 18.00 น.

เนื่องจากเทรดเดอร์ที่เข้ารวมทำการซื้อขายในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-market) และช่วงนอกเวลาทำการ (After-hours) ค่อนข้างน้อย ทำให้ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องจะต่ำและสเปรดก็สูง

ดังนั้น สำหรับเวลาซื้อขายหุ้นทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ สหรัฐอเมริกา เราก็จำง่ายๆ ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สหรัฐอเมริกาเปิดตั้งแต่ 9.30 ถึง 16.00 น.ของเวลาท้องถิ่นสหรัฐ

แต่มีข้อสังเกตข้อหสึ่งที่นังลงทุนต้องรู้คือ ในประเทศอเมริกาจะมีเวลาฤดูหนาวและเวลาฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าช่วงเวลาในฤดูร้อน 1 ชั่วโมง ตลาดหุ้นสหรัฐจึงจะมีการปรับเวลาให้ช้าลง 1 ชั่วโมง

โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงมีนาถึงเมษาของแต่ละปี และฤดูหนาวมักจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกา

โดยเราได้สรุปเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐและเวลาท้องถิ่นไทยในฤดูร้อนและฤดูหนาวตามตารางด้านล่าง

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเปิดกี่โมง? เวลาซื้อขายกำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม>>เล่นหุ้นต่างประเทศยังไงให้ได้ปัง

วันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปี 2565

ปฎิทินวันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปี 2565 ดังนี้

วันนี้เราได้สรุปทั้งเวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย วันหยุดตลาดหุ้นไทยปี 2565 เวลาทำการซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐและวันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐปี 2565 ด้วย นักลงทุนจะได้ไม่พลาดเวลาทำการซื้อขายหุ้น

เทรดหุ้นสหรัฐ