SET50 และ SET100 คืออะไร ลงทุนยังไง

หลาย ๆ ครั้งที่เราได้ยินการรายงานข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วมีการรายงานดัชนี SET50 และ SET100 เคยมีใครสงสัยบ้างหรือไม่ว่าเจ้าตัวดัชนี SET50 และ SET100 คืออะไร, SET50 และ SET100 มีความหมายอย่างไร และยังมีตัวเลขอื่นที่คล้าย ๆ อย่างนี้อีกบ้างหรือไม่ ซึ่งหากเพื่อน ๆ มีคำถามเหล่านี้อยู่ คราวนี้เราจะชวนไปทำความทำความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดัชนีหุ้นให้มากกว่าที่เคยกัน

SET50 และ SET100 คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง 

สำหรับตลาดหุ้นไทยที่เรารู้จักกันดีในชื่อ SET หรือ Stock Exchange of Thailand นั้นมีหน้าที่เป็นตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หรือหุ้น และในตลาดหุ้นแห่งนี้ก็มีหุ้นของบริษัทมากมายกว่า 600 แห่งถูกจดทะเบียนเข้ามาซื้อขาย แต่เพื่อให้การแสดงความเปลี่ยนแปลงของราคาและมูลค่าของหุ้นในตลาดเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเข้าใจง่าย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำดัชนีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดสภาวะของตลาดหุ้น หรือที่เรียกว่าการทำดัชนีราคาหุ้น 

ดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Market Capitalization Weighting) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง โดยกำหนดให้หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงมีผลต่อดัชนีสูงกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่า เช่น หากหุ้น PTT บวก 1% จะมีผลกระทบต่อ SET มากกว่าหุ้น MINT บวก 1% เป็นต้น

สูตรการคำนวณ

SET Index = มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100 / มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

เนื่องจากดัชนี SET Index เป็นดัชนีที่คิดจากมูลค่าหุ้นทั้งตลาดจึงเป็นดัชนีที่ใช้บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทั้งหมด โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 นับจากวันฐานที่ 30 เมษายน 2518 นั่นคือหากดัชนี SET Index ในวันนี้อยู่ที่ 1,500 หมายความว่ามูลค่าตามราคาตลาดของ SET เพิ่มขึ้น 15 เท่านับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2518 

ทั้งนี้หากเราต้องการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของดัชนีให้เจาะจงเฉพาะหุ้นหลักมากยิ่งขึ้น นักลงทุนสามารถดูได้จากดัชนี SET50 และ SET100 ที่จะเป็นดัชนีที่รวบรวมเอาหุ้นที่ผ่านเกณฑ์มาถ่วงน้ำหนักเป็นค่าดัชนี และมีการทบทวนคัดเลือกหุ้นเข้าออกทุก ๆ 6 เดือน คือรอบทบทวนเดือนมิถุนายนจะใช้ข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปีเดียวกัน และรอบทบทวนเดือนธันวาคม ที่จะใช้ข้อมูลช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถัดไป

1.SET100 คืออะไร

SET100 คือ การจัดทำดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซื้อขายสม่ำเสมอ มีสภาพคล่องสูง และมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะมีการคำนวณดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเช่นเดียวกับ SET แต่ทุกครั้งที่มีการปรับหลักทรัพย์รายการใหม่เข้ามาจะต้องมีการปรับฐานเพื่อให้การคำนวณดัชนีมีความต่อเนื่อง.

ดัชนี SET100 มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุดและคิดจากวันฐานที่ 30 เมษายน 2548

สำหรับข้อมูล SET100 มีหุ้นอะไรบ้าง สามารถเช็คได้ที่นี่

2.SET50 คืออะไร

SET50 คือดัชนีที่ใช้แสดงระดับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและใช้เกณฑ์อื่น ๆ เช่น สภาพคล่องและการกระจายการถือกับนักลงทุนรายย่อยไม่ต่างจาก SET100 ซึ่งหากเรามองว่า SET100 เป็นดัชนีที่มีการเลือกเฟ้นหุ้นหลักเข้ามาไว้แล้ว SET50 ก็เหมือนส่วนที่เป็นครีมที่เป็นลำดับหุ้น 50 ตัวแรกของ SET100 นั่นเอง และกลุ่มดัชนี SET50 นี้เองที่มักจะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าลงทุนของกองทุนและสถาบันต่าง ๆ จึงเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับความนิยมในตลาดสูง ถูกนำไปเป็นสินค้าอ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย

ดัชนี SET50 มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุดและคิดจากวันฐานที่ 16 สิงหาคม 2538

สำหรับข้อมูล SET50 มีหุ้นอะไรบ้าง สามารถเช็คได้ที่นี่

วิธีลงทุนและเก็งกำไรใน SET50 และ SET100 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายที่อ้างอิงอยู่กับดัชนี SET50 และ SET100 เช่น

1.ETF

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้นักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นอยู่สามารถลงทุนใน ETF ได้ไม่ต่างกับการซื้อขายหุ้นตัวหนึ่ง โดยที่ราคา ETF จะอ้างอิงกับ SET50 และ SET100 ตามเงื่อนไขของ ETF แต่ละตัว ตัวอย่าง ETF ที่อ้างอิง SET100 ได้แก่ BSET100 และ TH100 และ ETF ที่อ้างอิง SET50 ได้แก่ TDEX

แต่เนื่องจาก ETF มีลักษณะคล้ายการซื้อขายกองทุนในกระดานหุ้น ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้เพียงจากการซื้อถูกขายแพง หรือทำกำไรได้เฉพาะในทิศทางราคาขาขึ้นเท่านั้น

2.DW

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่นักเทรดสามารถซื้อขาย DW ได้ทั่วไปด้วยบัญชีซื้อขายหุ้น มีลักษณะเป็น Derivative Warrants คือไม่ได้มีมูลค่าเป็นของตัวเอง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายผ่านกระดานหุ้นและมีราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาของสินค้าอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิในปันผลหรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ แก่ผู้ซื้อ และสามารถใช้ทำกำไรได้ทั้งทิศทางราคาขาขึ้นและขาลง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับการถือยาวเนื่องจากมีค่าเสื่อมเวลา หรือ Time Decay เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ตัวอย่าง DW ที่มีซื้อขายในตลาด จะมีชื่อ S50 XX C/P YYMMS โดย S50 แสดงชื่อสินค้าอ้างอิง คือ SET50, XX คือ หมายเลขโบรกเกอร์ผู้ออกตราสาร, C/P คือ Call หรือ Put, YYMM คือปีและเดือนที่ตราสารหมดอายุ และ S คือซีรีส์ เช่น S5001C2106A คือ DW ที่อ้างอิงราคา SET50 ออกโดยโบรกเกอร์บัวหลวง (01) ใช้ทำกำไรในขาขึ้น (Call) หมดอายุเดือนมิถุนาปี 2021 เป็นต้น

3.TFEX

เป็นตราสารอนุพันธ์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดชนิดหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการซื้อขายเป็นสัญญาที่อ้างอิงราคาสินค้าหลากหลายชนิดรวมทั้ง SET50 ด้วย ลักษณธะของ TFEX เป็นสินค้าอนุพันธ์ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ในการถือเหมือนการซื้อหุ้น แต่สามาถทำกำไรจากราคาได้ทั้งขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นยังต้องใช้เงินทุนในการซื้อขายสูง มีขั้นตอนการเปิดบัญชีแยกต่างหากจากการซื้อขายหุ้น ทำให้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปนัก